Oferta

MIT Consulting Group Sp. Z o.o. biuro rachunkowe Sosnowiec, nie jest zwykłym biurem rachunkowym – jesteśmy Firmą świadczącą usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe, administracyjne oraz doradztwa gospodarczego – jesteśmy Państwa doradcami księgowymi


 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Doradztwo księgowe i gospodarcze
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej
 • Tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
 • Wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • Prowadzenie rejestrów dla podmiotów  na potrzeby rozliczeń podatku VAT
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich i innych
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • rozliczanie  płatności wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
 • przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)
 • korekty deklaracji ZUS
 • sporządzanie RP-7
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • wsparcie w tworzeniu i obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • wsparcie w tworzeniu i obsłudze Pracowniczych Programów Emerytalnych
 • wsparcie w zawieraniu i obsłudze Ubezpieczeń Grupowych 

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli

 • wsparcie w procesie budowania struktur wewnętrznych firmy (zależności pionowe i poziome)
 • przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości zobowiązań, podatkowych oraz ZUS
 • ewidencja środków trwałych
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie prawa cywilnego
 • wsparcie w tworzeniu systemu fakturowania
 • windykacja należności


Proponując usługę odbioru dokumentów dbamy o czas i wygodę Przedsiębiorcy, dlatego też podejmując współpracę z MIT Consulting Group Sp. Z o.o. mogą Państwo wybrać jeden z wariantów:


Cena jest indywidualnie negocjowana z klientem, z uwagi na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów. Uzależniona jest również od formy prawnej podmiotu gospodarczego i od ilości dokumentów księgowych. Jeżeli chcesz poznać szczegółowy cennik naszych usług, pobierz go tutaj