Dofinansowania


Oferujemy:

  • Analizę możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorstwa,
  • Dobranie odpowiedniego programu wsparcia do konkretnych potrzeb inwestycyjnych i profilu działalności firmy,
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektu – opracowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie biznesplanu lub studium wykonalności,
  • Doradztwo przy realizacji projektu – weryfikację poprawności realizacji, weryfikację terminowości realizacji,
  • Opracowanie dokumentacji rozliczającej projekt wraz ze sporządzeniem wniosku o płatność,
  • Obsługę księgową projektu